Ledige Stillinger

Produksjonssjef

Vi ønsker og styrke vår stab, og søker derfor etter produksjonssjef i 100 % stilling til å arbeide sammen med vår driftssjef som begynner å nærme seg pensjonistenes rekker.

Arbeidet vil bestå i å følge opp arbeid som kommer inn i vårt verksted og å reise ut å besøke våre kunder og presentere bedriften samt befaring av eventuelle oppdrag som ønskes utført.

Vi søker deg som har bred og lang erfaring, samt vilje til å videreutdanne deg og utvikle deg i stillingen som produksjonssjef i samarbeide med oss.

SERVICETELEFON

Åpent hele døgnet:

Tlf: 32 81 40 60

Følg oss på Facebook!