Mekanisk overhaling

Mekanisk overhaling

  1. Utleie av fagpersonell.
  2. Alle typer maskinering.
  3. Mekanisk overhaling.
  4. Assistanse ved havarier/revisjoner.
  5. Produksjon deler ved event. havari.
  6. Overhaling/salg av gear.

SERVICETELEFON

Åpent hele døgnet:

Tlf: 32 81 40 60

Følg oss på Facebook!